Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gustav Holst

Født: 21. september 1874
Død: 25. mai 1934

Engelsk komponist kjent for «The Planets», men skrev også melodien til julesangen«In the bleak midwinter night» som mange artister har spilt eller sunget på sine juleplater.

Engelsk komponist kjent for «The Planets», men skrev også melodien til julesangen«In the bleak midwinter night» som mange artister har spilt eller sunget på sine juleplater.