Gjør endringer

Gunvor Hegge

Utgivelser (album)

Gunvor Hegge
Norvege - La Langeleik
1999

Medvirker på

Bodil Haug
Snart lyset sig mon svinge sitert musikk
2005