Oversikten viser revisjonshistorikk for Gunnbjørn Hauknes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 27.02.2016 19:43 karjo