Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gunnar Winsnes

Medlem i Visens Venner.

Medlem i Visens Venner.

Medvirker på

Diverse artister
41 viser ved Visens Venner
1974
Diverse artister
En kveld med Visens Venner
1970