Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Gunnar Engedahl

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, død/splittelse, sted 01.06.2014 19:23 karjo
navn, død/splittelse, biografi 30.12.2013 17:50 MaritJ
fødsel/opprinnelse, biografi 28.12.2013 15:55 karjo