Oversikten viser revisjonshistorikk for Gunnar Brøntveit

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 26.06.2013 17:06 MaritJ