Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Gullik Teigstol

Medvirker på

Harald Fylken
Ringestadspel /sitert/
2002
Andris A. Dahle
Gofalåtten komponist
1993