Gjør endringer

Gro Steigum

Medvirker på

Sosialistisk Kor, Oslo
Mot strømmen tale
1978