Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Grit Laskin

Kanadier som skrev originalen til Lillebjørn Nilsens 'Vidvinkelstev' som opprinnelig het 'The photographers'

Kanadier som skrev originalen til Lillebjørn Nilsens 'Vidvinkelstev' som opprinnelig het 'The photographers'

Medvirker på

Lillebjørn Nilsen
Postkort Fra Lillebjørn
2012
Lillebjørn Nilsen
40 Spor tekstforfatter
1996
Lillebjørn Nilsen
Nære Nilsen tekstforfatter
1993