Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gompene

Guitar – Johnny Aasgard ; Producer, Piano, Synthesizer – Andreas Soltvedt ; Trumpet – Eivind Kløverud ; Vocals – Hans Espen Gihle, Kai Robert Johansen, May Line Knutsen

Guitar – Johnny Aasgard ; Producer, Piano, Synthesizer – Andreas Soltvedt ; Trumpet – Eivind Kløverud ; Vocals – Hans Espen Gihle, Kai Robert Johansen, May Line Knutsen