Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gjertrud Jynge

Norsk skuespiller som har vært med på flere hørespill i NRK.

Norsk skuespiller som har vært med på flere hørespill i NRK.