Oversikten viser revisjonshistorikk for Gjermund Elgenes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 24.07.2013 15:42 MaritJ