Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gerrart Bergo

Fra: Jessheim

Medlem i

Kaos Gitar (november 1980)