Revisjonshistorikk

Gjør endringer

George Nordquist

Medlem i

The Heartbreakers Bass (1960 - 1964)