Revisjonshistorikk

Gjør endringer

George Harrison

Medlem i "Beatles". Kirsti Sparboe hadde norsk versjon av "Something"

Medlem i "Beatles". Kirsti Sparboe hadde norsk versjon av "Something"