Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Georg Wadenius

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, biografi 19.05.2017 18:55 karjo
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 24.01.2014 22:41 karjo