Gjør endringer

Geoffrey Dearmer

Medvirker på

Hafslundsøy Sangkor, Jon Fylling
Englene sang Den... oversetter
1995