Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Geir Øystein Lysne

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 13.10.2012 23:48 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 03.10.2012 14:32 MaritJ