Oversikten viser revisjonshistorikk for Geir Ormøy

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 16.01.2017 02:53 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, biografi 16.01.2017 02:53 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, biografi 16.01.2017 02:53 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, biografi 16.01.2017 02:47 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, bilder 16.01.2017 02:44 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse 18.07.2014 13:32 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, medlemmer 18.07.2014 13:28 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, bilder 18.07.2014 13:22 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, medlemmer 18.07.2014 13:15 SiriusProduksjoner
fødsel/opprinnelse, medlemmer 08.05.2014 02:45 SiriusProduksjoner
navn, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 08.05.2014 02:42 SiriusProduksjoner