Oversikten viser revisjonshistorikk for Geir Luedy

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse 18.05.2015 13:03 ASK64