Oversikten viser revisjonshistorikk for Geir H. Henningsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 24.07.2013 13:20 MaritJ