Oversikten viser revisjonshistorikk for Gaute Sortland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 14:26 MaritJ