Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Gaute Ausrød

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 15.10.2017 16:04 karjo
navn, fødsel/opprinnelse 15.10.2017 16:03 karjo