Oversikten viser revisjonshistorikk for Gard Ødegårdstuen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 17.07.2013 16:37 MaritJ