Oversikten viser revisjonshistorikk for G. A. Helland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 23.07.2013 06:41 MaritJ