Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Frode Junge

Medlem i

Novocaine Trommer (1999-2000)
Null$katte$nylterne Trommer (1992 - 1994, 1996)