Oversikten viser revisjonshistorikk for Frode Glesnes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 18.07.2013 09:25 MaritJ