Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Friedrich Wilhelm Krummacher

Medvirker på

Kammerkoret Ultima Thule
Trolldom tekstforfatter
2010
Quartz
Quartz tekstforfatter
2002
Espen Erdal, Oslo Håndverker Sangforening
En Hyldest til Mænd der Sang tekstforfatter
2000
Alta Motettkor, Ottar Grimstad
Under Nordlys Himmel /sitert/
1989
Skruk
Klenodier /sitert/
1985