Gjør endringer

Fridthjof Spalder

Medvirker på

Adventsangerne
Lovsang under kirkehvelv arrangør
1999