Oversikten viser revisjonshistorikk for Frédéríc Chopin

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 15.12.2013 20:16 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 27.11.2013 23:01 karjo