Oversikten viser revisjonshistorikk for Freddy Bolsø

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, medlemmer 10.07.2013 08:53 MaritJ
fødsel/opprinnelse, sted 05.07.2013 15:58 MaritJ