Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Fred Nøddelund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, medlemmer 19.12.2017 13:29 ASK64
fødsel/opprinnelse, biografi 23.08.2016 14:02 ASK64