Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Frank Loesser

Født: 29. juni 1910
Død: 26. juli 1969

Amerikansk musikalkomponist som skrev flere sanger som er blitt jazzevergreens. Han skrev blant annet musikalen Guys and dolls.

Amerikansk musikalkomponist som skrev flere sanger som er blitt jazzevergreens. Han skrev blant annet musikalen Guys and dolls.