Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Frank B. Express Goldwasser

Også kjent som: Paris Slim + Frank Goldwasser

Medvirker på

R&b Express
Westbound utøver
1988