Oversikten viser revisjonshistorikk for Frank Albin Tostrup

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 08.07.2013 08:23 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 08.07.2013 08:22 MaritJ
fødsel/opprinnelse 07.07.2013 18:29 ultralyd