Oversikten viser revisjonshistorikk for FolkPort

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
lenker, biografi 03.08.2015 09:59 bjornfyen
lenker, sted 28.07.2015 13:01 bjornfyen
lenker, bilder 28.07.2015 12:37 bjornfyen
lenker, bilder 28.07.2015 12:36 bjornfyen
lenker, bilder 28.07.2015 12:34 bjornfyen
lenker, bilder 28.07.2015 12:34 bjornfyen
lenker, bilder 28.07.2015 12:33 bjornfyen
lenker, bilder 28.07.2015 12:31 bjornfyen
lenker, medlemmer 28.07.2015 11:55 bjornfyen
lenker, medlemmer 28.07.2015 11:53 bjornfyen
lenker, medlemmer 28.07.2015 11:48 bjornfyen
lenker, medlemmer 28.07.2015 11:20 bjornfyen
bilder 28.07.2015 11:18 bjornfyen
fødsel/opprinnelse, biografi 28.07.2015 11:18 bjornfyen