Oversikten viser revisjonshistorikk for Flipp

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 10.07.2013 12:10 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 12:05 MaritJ