Oversikten viser revisjonshistorikk for Finn John Andresen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse 24.08.2015 19:33 nag2rom
død/splittelse, bilder 29.01.2014 19:29 nag2rom
død/splittelse, fødsel/opprinnelse 18.10.2012 19:26 nag2rom