Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ferenc de Vecsey

Født: 23. mars 1893
Død: 5. april 1935

Ungarsk komponist.

Ungarsk komponist.