Gjør endringer

Ferdinand Vogel

Medvirker på

Alta Motettkor, Ottar Grimstad
Den Store Stjerna komponist
2005
Paul Leithaug
Improvisasjon komponist
2000