Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Even Nyrud

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse 29.02.2020 17:21 evennyrud@live.no
fødsel/opprinnelse 14.08.2016 21:07 yrklark
fødsel/opprinnelse, medlemmer 14.08.2016 21:06 yrklark
navn, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 14.08.2016 21:05 yrklark