Gjør endringer

Eva Nordli Krøger

Medvirker på

John Vegard Show
Hvor er Du? musiker
2002