Oversikten viser revisjonshistorikk for Erwin Schulhoff

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 14.12.2013 14:29 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 12.12.2013 18:11 karjo