Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Erling Wicklund

Født: 7. juni 1944

Norsk jazzpersonlighet som arbeidet i en årrekke med jazzprogammer i NRK radio, der han sørget for at det ble gjort liveopptak med forskjellige norske og utenlandske jazzmusikere på norske jazzfestivaler. Noen av konsertopptakene har blitt utgitt på plate.
I tillegg har han opptrådt som musiker. Han har spilt trombone i forskjellige sammenhenger.
Han har fått Kongens Fortjenstmedalje for sitt formidlingsarbeid.

Norsk jazzpersonlighet som arbeidet i en årrekke med jazzprogammer i NRK radio, der han sørget for at det ble gjort liveopptak med forskjellige norske og utenlandske jazzmusikere på norske jazzfestivaler. Noen av konsertopptakene har blitt utgitt på plate.
I tillegg har han opptrådt som musiker. Han har spilt trombone i forskjellige sammenhenger.
Han har fått Kongens Fortjenstmedalje for sitt formidlingsarbeid.

Medlem i

Streetswingers Trombone