Gjør endringer

Erik Gjerstadberget

Medvirker på

Odalskæra
Spiller til dans på Kvennstubanen komponist
1996