Oversikten viser revisjonshistorikk for Entra

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 06.11.2015 13:28 karjo