Gjør endringer

Engebret Lund

Medvirker på

Tone Hulbækmo
Kåmmå no komponist;/sitert/
1999
Tone Hulbækmo
Kåmmå no komponist;/sitert/
1983