Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ella Holm Bull

Født: 12. oktober 1929
Død: 21. september 2006
Fra: Snåsa

Ella Holm Bull var en samisk lærer og forfatter. Hun var kjent for sitt engasjement for det sørsamiske språk, som hun hjalp til å skrive en lesebok og en rettskriving for på 1970-tallet. Som godt voksen var hun også med på to plateutgivelser på det samiske selskapet Iđut: Jåvle-Laavlomh (1996) og Laavlomh-Maanide (1997). På den første har hun med seg sin søster Jonhild Joma og datteren Anna Sofie Bull Kuhmunen, som begge bidrar med sang. For sin innsats for den.. Les mer..

Ella Holm Bull var en samisk lærer og forfatter. Hun var kjent for sitt engasjement for det sørsamiske språk, som hun hjalp til å skrive en lesebok og en rettskriving for på 1970-tallet. Som godt voksen var hun også med på to plateutgivelser på det samiske selskapet Iđut: Jåvle-Laavlomh (1996) og Laavlomh-Maanide (1997). På den første har hun med seg sin søster Jonhild Joma og datteren Anna Sofie Bull Kuhmunen, som begge bidrar med sang.

For sin innsats for den samiske kulturen vant Elsa Holm Bull en rekke priser, deriblant Oversetterprisen fra Kultur- og kirkedepartementets (1976), Nord-Trøndelag fylkes kulturpris (1982) og Samerådets ærespris (1996). Hun var den andre samen som mottok Kongens fortjenstmedalje i gull (1988), og vant også den nordiske samiske språkprisen, Gollegiella-prisen, i 2004.