Oversikten viser revisjonshistorikk for Elisabeth Karsten

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 15:19 MaritJ