Oversikten viser revisjonshistorikk for ELG

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 28.07.2017 17:59 karjo
navn, alias, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 28.12.2015 21:37 karjo